Thông tin văn bản

Số ký hiệu
19/QĐ-VP
Ngày ban hành
01/03/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác