Thông tin văn bản

Số ký hiệu
256/BC-VP
Ngày ban hành
04/03/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 09, từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác