Thông tin văn bản

Số ký hiệu
876/UBND-KT
Ngày ban hành
28/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước , đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác