Thông tin văn bản

Số ký hiệu
225/TTr-VP
Ngày ban hành
27/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam Trụ sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác