Thông tin văn bản

Số ký hiệu
227/BC-VP
Ngày ban hành
27/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 08, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác