Thông tin văn bản

Số ký hiệu
17/QĐ-VP
Ngày ban hành
25/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Công trình: sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác