Thông tin văn bản

Số ký hiệu
16/QĐ-VP
Ngày ban hành
21/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và sáng kiến của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác