Thông tin văn bản

Số ký hiệu
756/UBND-NNTN
Ngày ban hành
20/02/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đế năm 2040
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác