Thông tin văn bản

Số ký hiệu
185/BC-VP
Ngày ban hành
19/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 07, từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác