Thông tin văn bản

Số ký hiệu
14/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/02/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Ban hành Danh mục hồ sơ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác