Thông tin văn bản

Số ký hiệu
13/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác