Thông tin văn bản

Số ký hiệu
57/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/01/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Phê duyệt giao biên chế công chức cho các các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác