Thông tin văn bản

Số ký hiệu
09/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá hoạt động văn hoá, th ể thao Trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác