Thông tin văn bản

Số ký hiệu
56/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt ch o đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Q uảng Ngãi theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác