Thông tin văn bản

Số ký hiệu
74/UBND-NC
Ngày ban hành
07/01/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác