Thông tin văn bản

Số ký hiệu
69/UBND-KT
Ngày ban hành
07/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác