Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1189/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/12/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác