Thông tin văn bản

Số ký hiệu
137/KH-UBND
Ngày ban hành
26/12/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác