Thông tin văn bản

Số ký hiệu
120/QĐ-VP
Ngày ban hành
12/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Về việc chỉ định đơn vị cung cấp đồng phục cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Văn bản khác