Thông tin văn bản

Số ký hiệu
278/BC-UBND
Ngày ban hành
04/12/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác