Thông tin văn bản

Số ký hiệu
38/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/12/2018
Ngày hiệu lực
15/12/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác