Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1585/VP-HCC
Ngày ban hành
30/11/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v đề nghị chi trả tiền hỗ trợ năm 2018 cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Văn bản khác