Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7330/UBND-NNTN
Ngày ban hành
03/12/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác