Thông tin văn bản

Số ký hiệu
128/TTr-UBND
Ngày ban hành
28/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác