Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1581/VP-KT
Ngày ban hành
30/11/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác