Thông tin văn bản

Số ký hiệu
276/BC-UBND
Ngày ban hành
29/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách tỉnh đến ngày 31/12/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác