Thông tin văn bản

Số ký hiệu
273/BC-UBND
Ngày ban hành
29/11/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Kết quả thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016-2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác