Thông tin văn bản

Số ký hiệu
268/BC-UBND
Ngày ban hành
27/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác