Thông tin văn bản

Số ký hiệu
122/TTr-UBND
Ngày ban hành
26/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác