Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2052/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc và cơ cấu dự toán xây dựng, thời gian thực hiện công trình Sửa chữa kênh chính hồ chứa nước Núi Ngang, kênh N16, kênh bơm Bbm6, kênh B6-VC1 và kênh B10-12
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác