Thông tin văn bản

Số ký hiệu
258/BC-UBND
Ngày ban hành
16/11/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Kết quả thực hiện giải quyết các tồn tại của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác