Thông tin văn bản

Số ký hiệu
255/BC-UBND
Ngày ban hành
14/11/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Sơ kết 05 năm thực hiện “Chiến lược 05 phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác