Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2038/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc bổ sung kinh phí cho các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác