Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1490/BC-VP
Ngày ban hành
13/11/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 45, từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác