Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6825/UBND-TH
Ngày ban hành
07/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v giải ngân các dự án sử dụng vốn NSTW theo Công văn số 7385/VPCP-KTTH ngày 02/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác