Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6810/UBND-NNTN
Ngày ban hành
06/11/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2018 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác