Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6736/UBND-KGVX
Ngày ban hành
02/11/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị tại Tờ trình số 914/TTr-SKHCN ngày 08/10/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác