Thông tin văn bản

Số ký hiệu
246/BC-UBND
Ngày ban hành
31/10/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác