Thông tin văn bản

Số ký hiệu
112/TTr-UBND
Ngày ban hành
31/10/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác