Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6676/UBND-CNXD
Ngày ban hành
31/10/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Lũng Lô 2.5
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác