Thông tin văn bản

Số ký hiệu
913/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/10/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xă Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tại xă Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngăi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác