Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1826/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/10/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh một số nội dung phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2017 (đợt 2)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác