Thông tin văn bản

Số ký hiệu
108/TTr-UBND
Ngày ban hành
24/10/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng từ năm ngân sách 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác