Thông tin văn bản

Số ký hiệu
102/TTr-UBND
Ngày ban hành
08/10/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác