Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6014/UBND-KGVX
Ngày ban hành
05/10/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác