Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1275/BC-VP
Ngày ban hành
01/10/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác