Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1622/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/09/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho 171 đối tượng theo quy định tại các Quyết định: số 290/2005/QĐ-TTg, số 62/2011/QĐ-TTg và số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác