Thông tin văn bản

Số ký hiệu
25/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/09/2018
Ngày hiệu lực
25/09/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác