Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1551/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/09/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác