Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5333/UBND-KGVX
Ngày ban hành
05/09/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác